Skip to content

W czym pomagamy?

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM

Od pojedynczej analizy ryzyka po zintegrowany program zarządzania ryzykiem, który DZIAŁA! Pomagamy wdrożyć podejście do zarządzania oparte na ryzyku i jego wiarygodnej ocenie.


ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Jesteśmy ekspertami w obszarze BCM. Odpowiemy na każde pytanie związane z opracowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem i przeglądami dowolnego planu awaryjnego: IMP, BCP, DRP, POIK.


ZARZĄDZANIE ZGODNOŚCIĄ

Przekładamy wymagania prawne i regulacyjne na listę precyzyjnych zaleceń. Pomagamy je wdrożyć i monitorować ich skuteczność. Przygotowujemy organizacje do audytów i kontroli.

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM

Projektujemy i wdrażamy programamy cyberbezpieczeństwa w oparciu o powszechnie przyjęte standardy, takie jak ISO/IEC 27032, NIST, ISA 99. Opracowujemy precyzyjne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa i propagujemy je na wszystkie warstwy środowiska ICT.

Co mówią o nas klienci?

Ze wszystkich postawionych przed nią zadań firma Davidson Consulting wywiązała się bardzo rzetelnie i profesjonalnie, wykazując się praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania ciągłością działania, dostępnych i sprawdzonych rozwiązań, a także bardzo dobrą znajomością specyfiki sektora energetycznego.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
mBank SA jest bardzo zadowolony z efektów dotychczasowej współpracy z firmą Davidson Consulting i docenia jej unikalną na rynku wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy Planów Ciągłości Działania.
mBank S.A.
Wysoka jakość usług i elastyczność przy realizowanym projekcie są gwarantem dobrej współpracy i czynią Davidson Consulting godnym polecenia partnerem biznesowym.
TUiR WARTA S.A.
W toku realizacji projektu zespół Davidson Consulting zaprezentował wysoki poziom merytoryczny, znajomość specyfiki sektora energetycznego i zagadnień dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej w rozumieniu Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. RWE Polska z pełną odpowiedzialnością poleca Davidson Consulting jako godnego zaufania i doświadczonego partnera.
innogy Poland SA
W naszej opinii eksperci Davidson Consulting posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów w obszarze ciągłości działania, a także dobrą znajomość specyfiki sektora usług IT.
Asseco Poland S.A.
Firma Davidson Consulting wykazała się rzetelnością, profesjonalizmem i terminowością w realizacji powierzonych zadań. Davidson Consulting posiada bardzo dobrą znajomość specyfiki sektora energetycznego., która w istotny sposób przyczyniły się do sukcesu projektu opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w PGNiG Termika SA.
PGNiG Termika SA

Dajemy nową perspektywę
na zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Co nas wyróżnia?

Specyfika Firmy eksperckiej

WIEDZA

Praca z osobami o rozległej wiedzy.
Oprócz dogłębnej znajomości standardów i metodyk zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, nasi eksperci muszą posiadać także dobrą znajomość tematów pokrewnych. (np. zarządzanie procesami, zarządzanie usługami IT, outsourcingiem)

CZAS

Ponieważ prawdziwy ekspert potrafi „od ręki" odpowiedzieć na większość Twoich pytań, znacząco przyspiesza to pracę i sprawia, że projekt przebiega bardziej płynnie. Dodatkowo, dzięki bogatemu doświadczeniu eksperta, prawdopodobnie Twoje firma nie będzie pierwszą firmą tego typu, w jakiej będziemy prowadzić projekt, a więc nie będzie konieczności przechodzenia przez "krzywą uczenia się" - co często ma miejsce w przypadku mniej doświadczonych konsultantów.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie naszych ekspertów wyniesione z licznych projektów zapewnia naszym klientom dostęp do wiedzy na temat sposobów zarządzania ryzykiem w innych branżach, a także dostarcza benchmark do oceny poziomu dojrzałości własnej organizacji.

WYGODA

Bezpośredni kontakt z ekspertem i zarazem osobą decyzyjną niezwykle ułatwia współpracę, upraszcza wszelkie formalności i procedury odbioru. W razie potrzeby, podczas jednego spotkania można zmodyfikować metodykę danego etapu na bardziej odpowiednią w danej sytuacji i odpowiednio dostosować harmonogram.

SYNERGIA

Wiedza i doświadczenie eksperta ułatwia osiągnięcie synergii pomiędzy różnymi obszarami zarządzania w organizacji oraz pomiędzy różnymi, równolegle toczącymi się projektami. Eksperci są w stanie wnieść wartość dodaną do innych obszarów działalności oraz wykorzystać do maksimum produkty prac innych projektów.

KOSZT

Nawet jeśli koszt godziny pracy eksperta jest wyższy, niż przeciętna stawka konsultanta, to wszystkie dodatkowe korzyści wynikające ze współpracy z doświadczonym ekspertem i jakość dostarczanych produktów sprawiają, że sumaryczny koszt projektu jest znacząco niższy.

1 +
Zrealizowanych projektów
1 +
Przeprowadzonych szkoleń
1 %
Powracających klientów

Porażka nie wchodzi w grę!